Interim Management

Waar voorheen termen als verander- en crisismanagement hier onlosmakelijk aan verbonden waren, worden nu ook activiteiten als overbruggingsmanagement en programmamanagement in één adem met de interim manager genoemd. Het succes hangt niet alleen af van kennis en ervaring.

 
  • Komt in jouw gedachten over de juiste interim manager de combinatie van woorden als dienstverlening, klanttevredenheid, resultaat, slimme oplossingen, aandacht voor mensen, prettige persoon en ervaring voor?

  • Vind je het belangrijk dat je interim manager gemakkelijk en snel op verschillende niveaus contact kan leggen met mensen en klanten?

 
 
 

Mijn aanpak geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat samenwerken de juiste keuze is. Of het nu gaat om onze eerste kennismaking en het vaststellen van de opdracht, of verder in het traject. Zoals bij de samenstelling van het team, het trainen van nieuwe vaardigheden, inzetten van slimme geautomatiseerde hulpmiddelen en één van de belangrijkste succesfactoren; het gedrag van mensen.  Door een betrokken aanpak werk ik toe naar het wegnemen van belemmeringen. Vaak in het hart van complexe processen.